Visie

Het ouderinitiatief Ongerweges is ontstaan vanuit de visie dat verstandelijk beperkte mensen ‘gewoon’ zorg moeten kunnen krijgen en moeten kunnen wonen in hun ‘eigen dorp’. In Bunschoten-Spakenburg dus. Zo ontstond aan het begin van het nieuwe millennium de woonlocatie aan de Wilgenstraat. Vanaf 2007 is hier het appartementencomplex aan Mast bijgekomen.

Naast bovenstaande visie op Wonen was er vanaf het begin ook een hele duidelijke visie op zorg. Deze moest cliëntgericht zijn en niet aanbodgericht. Door de jaren heen is gebleken dat dit niet een vanzelfsprekendheid is. Dit omdat zorgaanbieders over het algemeen met een eigen visie op zorg werken, die uitgaat van hun eigen waarden, en hier ook aan vasthouden. Omdat ook het ouderinitiatief vast wilde houden aan hun eigen waarden en visie ontstonden er door de jaren heen regelmatig problemen in de samenwerking. Uiteindelijk koos het ouderinitiatief ervoor trouw aan hun eigen visie en (kern) waarden te blijven en ging men op zoek naar een (zorg)ondernemer, die gelooft in kleinschalig woonzorgorganisaties; vraag gestuurd kan werken; kan werken volgens het model van ‘opdrachtgever versus opdrachtnemerschap’; veel ervaring heeft in het werken voor en met ouderinitiatieven; wil en kan werken in de ‘driehoek’ tussen cliënt, ouders/familie en professional en de taal van de opdrachtgever kent en spreekt.

En zo is DOEG Zorg- & Dienstverlening ontstaan. DOEG staat voor Door Ontwikkelen en Groeien.

Door Ontwikkelen en Groeien als cliënt; als ouder/familielid; als hulpverlener; binnen relaties; binnen het netwerk; binnen de samenleving.

Wij geloven namelijk in participatie voor iedereen in de samenleving!