Visie van Ongerweges

Wat is Ongerweges?

Ongerweges is een Protestantse christelijke vereniging die onbaatzuchtig ondersteuning biedt aan inwoners van Bunschoten Spakenburg met een verstandelijke beperking. Dit stelt hen in staat om, met de nodige begeleiding, onafhankelijk in hun eigen dorp te wonen, terwijl ze dicht bij hun familie blijven.

Er zijn twee vestigingen van Ongerweges waar de cliënten een appartement kunnen huren onder hun eigen huisnummer: Wilgenstraat met een capaciteit van 12 bewoners en Mast, dat onderdak biedt aan 16 bewoners. Bovendien biedt Ongerweges ook ambulante diensten voor cliënten die zelfstandig wonen.

Binnen Ongerweges zijn wonen en zorg gescheiden. Hierdoor betalen bewoners hun eigen huur en vaste kosten aan de Stichting Woonvormen. Op hun woonlocaties wordt de nodige zorg verleend, gefinancierd door geld dat door de overheid ter beschikking is gesteld (PGB). Dit werkt in principe als thuiszorg.

Ongerweges wordt geleid door drie verschillende bestuursorganen, elk met hun eigen specifieke doelstelling. Ten eerste is er de Vereniging, die de belangen van hun kinderen behartigt en de zorg inkoopt. Daarnaast is er de Stichting Woonvormen, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het vastgoed. Tot slot is er de stichting Vrienden van Ongerweges, belast met sponsoring en fondsenwerving.

Missie & visie van Ongerweges

Bij Ongerweges wordt een veilig en comfortabel thuis met een christelijke identiteit gecreëerd voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hier moeten zij zelfstandig, met zoveel begeleiding als nodig is, kunnen leven.

Kenmerken zijn:

Binding blijven houden met het (ouderlijk) thuisfront

Respect

Christelijke normen

Huiselijkheid

Zorg en optimale begeleiding

Aandacht voor individualiteit en ontwikkeling

Het is de waar-geworden droom van ouders die op korte afstand willen blijven zorgen, maar die hun kinderen hebben losgelaten door hen aan professionele begeleiders toe te vertrouwen.

Geschiedenis

In 1996 stichtten ouders van kinderen met een verstandelijke handicap de Protestants Christelijke Vereniging Ongerweges. Hun doel was het creëren van een christelijke woonvoorziening in de gemeente Bunschoten voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot die tijd moesten verstandelijk beperkte mensen buiten het dorp wonen als ze op eigen benen wilden staan met begeleiding. De eerste opbrengst van een vaatje haring in mei 1996 zorgde voor de kick-off: 50.000 gulden!

In maart 1997 werd als voorbereiding op het verblijf bij Ongerweges een logeerhuis aan de Regerstraat opgezet. Hier konden de toekomstige bewoners oefenen met zelfstandig wonen, terwijl tegelijkertijd een deel van de zorg van de ouders werd overgenomen.

De besturen van Ongerweges ontplooiden veel activiteiten in de jaren die volgden. Onder begeleiding van de vrienden van Ongerweges werd een derde van de kosten voor het oprichten van een nieuw wooncentrum ingezameld. De genereuze donaties van particulieren, bedrijven en nationale fondsen maakten het mogelijk om in 2000 te starten met de bouw.

Het eerste wooncentrum werd officieel geopend op 14 december 2001. De bewoners verhuisden naar hun schitterende wooncentrum aan de Wilgenstraat. Na de verhuizing van de Regerstraat naar de Wilgenstraat, werd het logeerhuis in maart 2002 heropend met een nieuwe groep logees.

Na verloop van tijd ontstond er behoefte aan een tweede woonvoorziening met een logeerhuis. Het wooncentrum aan Mast werd officieel geopend op 14 december 2007. Het logeerhuis is inmiddels niet meer actief.