Kleinschalig

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteund door de regering is de roep om kleinschalige woon- en zorgprojecten voor cliënten de laatste tijd sterk toegenomen. Maar kleinschalig georganiseerde zorg omvat meer dan woon- en zorgprojecten. Het vraagt een totaal andere visie op zorg van alle betrokkenen.

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en ondersteund door de regering is de roep om kleinschalige woon- en zorgprojecten voor cliënten de laatste tijd sterk toegenomen. Maar kleinschalig georganiseerde zorg omvat meer dan woon- en zorgprojecten. Het vraagt een totaal andere visie op zorg van alle betrokkenen.

Kleinschalige zorg richt zich op verbetering van het wonen en het welzijn van cliënten. Deze meerwaarde ligt in het creëren van een thuissituatie waar het welzijn van de bewoner voorop staat. Om dit binnen uw organisatie te kunnen bewerkstelligen zijn veranderingen nodig: maar hoe richt je een ruimte zo in dat een bewoner zich prettig voelt? En hoe verleid je ze om weer dingen te gaan doen? Kleinschalig wonen werkt alleen wanneer u naar uw organisatie als geheel kijkt. Naar de wijze waarop teams werken maar ook wat organisatorische knelpunten zijn en hoe de fysieke ruimte is ingericht.