Abulant

Naast Wonen bieden wij ook Ambulante zorg en begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen in Bunschoten – Spakenburg. Begeleiding bezoekt hen in hun eigen woning en ondersteunt hen op verschillende levensgebieden, al naar gelang de behoefte en de vraag. Bezoekmomenten worden door de begeleiding met de cliënt afgestemd en de inhoud van de afspraken over de geboden ondersteuning worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Elke ambulante cliënt heeft een persoonlijk begeleider. In geval van nood of bij dringende vragen kunnen ambulante cliënten terugvallen op woonlocatie de Mast.